מובילים באקדמיה

קרן אדמונד דה רוטשילד, ארגון שותפויות רוטשילד והמועצה להשכלה גבוהה חברו יחדיו והוציאו לדרך את ‘מובילים באקדמיה’: תכנית חדשה וייחודית להכשרה של עתודת מובילים להנהגה באקדמיה. התכנית תכשיר בכירים במוסדות להשכלה גבוהה לקראת תפקידים מובילים ומחוללי שינוי בכל שדרות הניהול האקדמי והמינהלי.
חזונה של התכנית לבנות קבוצת השפעה עתידית של “סוכני שינוי”, מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת וחדשנית, הצופה את פני העתיד לטובת קידום המחקר, הסטודנטים וכללי המשק.
התוכנית הלאומית לפיתוח מנהיגות אקדמית, מובילים באקדמיה, היא יוזמה משותפת של הקרן ושל המועצה להשכלה גבוהה בישראל. ייעודה של התוכנית הוא בניית רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל. מערכות ההשכלה הגבוהה בעולם ניצבות בפני אתגרים רבים כתהליכי הוראה ולמידה חדשים, תחרות על משאבים ושינויים בתפיסות תרבותיות. בפני מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ניצבים אתגרים נוספים בשל קצב צמיחה מהירה במספר המוסדות להשכלה גבוהה, שינויים דמוגרפיים וחברתיים ועליית הדומיננטיות של תעשיות ההייטק במדינה. לשם הובלת האקדמיה והתאמתה לשינויים המואצים, יש צורך בפיתוח יכולות מנהיגות וניהול בקרב בכירי האוניברסיטאות והמכללות. רשת מובילים באקדמיה נוסדה כדי לפתח את כישורי ההובלה והמנהיגות של אנשי האקדמיה הבכירים בארץ.