נפתחה ההרשמה למחזור השני של ‘הסוללה’

קול קורא – תכנית ‘הסוללה’
מאיץ למיזמים חברתיים מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד
בשותפויות אדמונד דה רוטשילד שואפים לפתח את הדור הבא של המנהיגות הצעירה במדינת ישראל,
מנהיגות בעלת תפיסות עולם חברתיות, המהווה מודל לחברה משותפת ברת-קיימא, המושתתת על עקרונות
של צמצום פערים, שוויון הזדמנויות, סולידריות וכבוד הדדי. מתוך הקשבה לרוח השעה ולצרכים
החברתיים העולים מהשטח ומתוך רצון לתת כלים ודחיפה משמעותיים ליזמים חברתיים שבכוחם לייצר
צמצום פערים והשפעה בקנה מידה רחב נולדה תכנית ‘הסוללה’ כחוצת תכניות של שותפויות רוטשילד אשר
חזונה הנו קידום מיזמים חברתיים של משתתפי התכניות השונות בארגון: שגרירי רוטשילד, משתתפי קו
הזינוק, צוערים לשלטון המקומי ובוגרי התכניות השונות. התכנית תשאף לגייס לשורותיה את מיטב היזמים
בתכניות השונות ומכלל המגזרים מתוך ראייה של חשיבות מגוון הדעות וההטרוגניות לפיתוח האישי
והקבוצתי של המשתתפים והמיזמים בתכנית והכוונה לשיתופי פעולה עתידיים בין המשתתפים בתכניות.
תכנית ‘הסוללה’ שמה דגש על פניות ומוטיבציה של המשתתפים בה כחלק מהתחייבות היזם בתחילת
התכנית. בנוסף לכך על היזם להציג בוועדות הקבלה היתכנות וקיימות של המיזם.

תהליך הגשת מועמדות:
על המעוניינים/ות לקחת חלק בתכנית, יש להגיש קורות חיים ומסמך מפורט על חזון המיזם, לוחות זמנים,
תקציב, מטרות ויעדים ובדיקת היתכנות למייל: tomer@rothschildcp.com עד לתאריך 24.10.18 .
ועדות הקבלה לתכנית יתקיימו במשרדי הקרן. שד’ רוטשילד 104 תל-אביב

לקובץ לחץ כאן >>קול קורא תכנית הסוללה

שיעור במנהיגות

ענת נחמיה לביא, מנכ”לית שותפויות

קרא עוד

עשור לשגרירי רוטשילד

שגרירי רוטשילד פתחו את שנת

קרא עוד