קפיצה אל העולם העסקי – מנהיגות ע”פ גוגל

קפיצה אל העולם העסקי – מנהיגות ע”פ גוגל

בעידן של שינויים מהירים וחדשנות, לא ברור כמה החלוקה הסכימטית בין מנהלים למנהיגים שהציע וורן בניס ב-1989 ונסקרה לעיל, יכולה עוד להיות תקפה בימינו. גם ארגונם עסקיים מצפים מהמנהלים שלהם להיות מנהיגים, ציפייה שמבוססת על תפיסת המנהלים כמי שאמונים על עיצוב חזון לארגון, עיצוב תרבות ארגונית והובלת אנשים ברמה היומיומית.

אחד הביטויים המוחשיים לתופעה זו הוא המחקר של גוגל. בין 2008 ל-2018 ערכו בגוגל מחקר עצמאי: סקר שכלל אלפי עובדים שנשאלו מהו עבורם ניהול טוב.

תוצאת המחקר של גוגל הוא מיפוי שמונה התנהגויות של מנהלים עם הערכה גבוהה ושביצועי הצוותים שלהם גבוהים. ע”פ המחקר, מנהל טוב הוא:

  1. מאמן טוב לאנשי הצוות שלו
  2. מעצים את הצוות ולא עסוק במיקרו מנג’מנט
  3. מביע עניין ותשומת לב להצלחות של חברי הצוות וה- well beingהאישי שלהם
  4. פרודוקטיבי ומכוון תוצאות
  5. מנהל תקשורת טובה
  6. עוזר בפיתוח קריירה
  7. בעל אסטרטגיה/חזון לצוות
  8. בעל יכולות וכישורים טכניים שעוזרים לו לייעץ לחברי הצוות

מעניין לראות שגם בעולם העסקי, שמדד ההצלחה הכי חשוב שלו הוא שורת הרווח, כמעט כל הערכים שמאפיינים את המנהל הטוב הם ערכים מתחום הרגש, המוטיבציה, ההנעה וההשראה – ולא מתחום האפקטיביות והניהול המשימתי כמו תכנון, בקרה, תועלתנות, יעול וכח. הדומיננטיות של ערכים מנהיגותיים ממחישים את הקשר בין יכולות מנהיגות לבין הצלחה עסקית.

ביטוי של התפיסה בתהליך לפיתוח מנהיגות

הדרכים לפיתוח מנהיגות המבוססת על המודל של גוגל יהיו בשני היבטים עיקריים:

  • בהבנת ובהטמעת פיתוח האינטליגנציה הרגשית אצל מנהיגים צעירים באמצעות מתן הזדמנויות

להיכשל ולהפיק למידה מהכשלון, לצאת מאזורי הנוחות, להכיר את הפרדיגמות ולשנות אותן, להודות בטעויות, בפחדים, בעכבות ובחוזקות. על תהליך פיתוח מנהיגות לכלול העמקה של יכולות הקשבה, כנות ויכולות תקשורת בינאישית.

  • בפיתוח ובהתנסות בתהליכים מוסדרים של מימוש רעיונות וחלומות: עיצוב חזון, בניית אסטרטגיה, ופעולה בדרכים פרודוקטיביות ומוכוונות תוצאות.