מחקר מנהיגות

Research

ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד עוסק בטיפוח צעירים מן הפריפריה החברתית גיאוגרפית, על מנת לסייע להם לפתח תפיסה של אחריות חברתית ולהעניק להם כלים אשר יאפשרו להם להשתלב בעמדות השפעה, ולחולל שינוי בחברה הישראלית.
לכל אחת מתוכניות הארגון קהל יעד מוגדר ומרחב פעולה אחר, ומהם נגזרות דרכי הפעולה והתכנים המצויים בתהליך מתמשך של עיצוב והתבססות. חלק בלתי נפרד ממטרות כל התוכניות היא פיתוח מנהיגות. סקירה זו  זה מבקשת להעמיק במושג המנהיגות, במודלים רלוונטיים עבורנו  ובפרקטיקות קיימות של חינוך למנהיגות בתוכניות ברחבי העולם, על מנת לסייע לנו להבין מהי תפיסת המנהיגות המיטבית עבורנו, להמשיג אותה ולהטמיע אותה בתהליכים הארגוניים.
גליה שושני, אפריל 2019

No items found