אודות תקווה ישראלית באקדמיה

תקווה ישראלית באקדמיה הושקה ביולי 2016 כיוזמה של נשיא המדינה, מתוך הבנת הנכסים הייחודיים, החברתיים, הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי, ומתוך הבנה שיש צורך בפעולה רוחבית משלימה לתכניות המגזריות הייעודיות המופעלות היום על-ידי ות"ת.

לתכנון, לתקצוב ולהפעלת המיזם שותפים: הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה והרווחה; קרן אדמונד דה רוטשילד; הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו; קרן בלאושטיין ועמותת שותפויות רוטשילד.


תקווה ישראלית באקדמיה פועלת בכ-40 מוסדות אקדמיים. כיוזמה מערכתית, תקווה ישראלית פועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות וכתשתית. הובלת הפעילות נעשית על-ידי ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו"ר אקדמי וממונה תקווה ישראלית מוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח ויישום תכנית העבודה המוסדית לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התכנית.

לפרטים נוספים >

מרכיבי התוכנית

לתקווה ישראלית באקדמיה ארבעה יעדים מרכזיים:

3. דמות בוגר האקדמיה: קידום מחויבות האקדמיה להקניית ידע, כישורים וחוויות הנדרשים לבוגריה לחיים במדינה יהודית ודמוקרטית ובחברה המעודדת שותפות, המחויבת למנהיגות ישראלית חברתית ואינטלקטואלית מגוונת, קשובה ומודעת.

4. רצף אקדמיה-תעסוקה: חיזוק החוליה המקשרת בין אקדמיה לבין תעסוקה והגברת מחויבות האקדמיה לתוצאות תעסוקתיות של בוגריה, בפרט ערבים וחרדים.

1. גיוון וייצוג: הגברת הגיוון והייצוג של קבוצות האוכלוסייה השונות בקרב כל אוכלוסיות המוסד ובכל רמות ההיררכיה האקדמית, בפרט בקרב הסגלים, המנהלי והאקדמי. זאת במטרה להביא למיצוי הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.

2. כשירות תרבותית: שיפור התאמת המוסדות והמערכת לקבוצות השונות בתוכם מתוך תפיסת הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר שמירה על הזהות הייחודית של כל קבוצה.

צוות התוכנית

אילה הנדין

מנהלת תקווה ישראלית באקדמיה

קראו עוד >

אילה הנדין

מנהלת תקווה ישראלית באקדמיה

מנהלת את תקווה ישראלית באקדמיה, כחלק ממיזם הדגל של הנשיא ריבלין לקידום שותפות בחברה הישראלית. בתפקידה עובדת עם המועצה להשכלה גבוהה, עם מוסדות ההשכלה הגבוהה ועם ארגונים הפועלים לקידום גיוון, הוגנות ושותפות. במקביל, אילה היא תלמידת מחקר ועמיתת הוראה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, שם עוסקת במדיניות גיוון הרכב הלומדים בהשכלה גבוהה בישראל. היא בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית, ועבדה בעברה כחוקרת במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל שם העריכה תוכניות לקידום מוביליות חברתית ובראשן את התכנית הרב-שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית.

תקווה ישראלית באקדמיה בתקשורת

משלחת של תקווה ישראלית באקדמיה מבקרת בבלפסט, צפון אירלנד

משתתפי התוכנית דנו בקידום שיתוף הפעולה בין קבוצות שונות באוכלוסייה במכללות ואוניברסיטאות

קראו עוד >

קליטת עליה מאתיופיה: אפליה או שוויון?

איילה הנדין, מנהלת תוכנית תקווה ישראלית באקדמיה בטור דעה בג'רוזלם פוסט

קראו עוד >

דילוג לתוכן