תקווה ישראלית באקדמיה

“האקדמיה ושוק העבודה הם השער להגשמת החלום הישראלי, הם כרטיס הכניסה של כולנו למוקדי ההשפעה במשק, בהם נוצר לראשונה מרחב משותף ליצירת שפה ומטרות משותפות, שם מתעצבים תחושת השייכות והמעמד החברתי. שם, העושר הרעיוני שבמגוון האנושי אינו איום – אלא יתרון תחרותי”  

מתוך נאום נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין, בהשקת תקווה ישראלית באקדמיה, 2016

תקווה ישראלית באקדמיה הושקה ביולי 2016 כיוזמה של נשיא המדינה, מתוך הבנת הנכסים הייחודיים, החברתיים, הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי, ומתוך הבנה שיש צורך בפעולה רוחבית משלימה לתכניות המגזריות הייעודיות המופעלות היום על-ידי ות”ת. 
לתכנון, לתקצוב ולהפעלת המיזם שותפים: הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) של המועצה להשכלה גבוהה; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד העבודה והרווחה; קרן אדמונד דה רוטשילד; הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו; קרן בלאושטיין ועמותת שותפויות רוטשילד.  

מרכיבי פעילות מרכזיים:

תקווה ישראלית באקדמיה פועלת נכון לתשע”ט (2018/19) ב-40 מוסדות אקדמיים. כיוזמה מערכתית, תקווה ישראלית פועלת להטמעת תפיסה של שותפות כמדיניות וכתשתית. הובלת הפעילות נעשית על-ידי ועדת היגוי מוסדית שבראשה יו”ר אקדמי וממונה תקווה ישראליתמוסדי. הממונים נהנים מליווי בפיתוח ויישום תכנית העבודה המוסדית לאור ארבעת היעדים האסטרטגיים של התכנית. 

תכניות העבודה המוסדיות פועלות בהתאם לארבעת הדגלים, כשבתוכם, מספר מרכיבים רוחביים המוצעים למוסדות השונים:

בתחום הגיוון והייצוג, נעשות פעולות לקידום שקיפות בנתוני גיוון הרכב העובדים, לצד ליווי למוסדות נבחרים בהצבת יעדי גיוון ובקידום תכנית עבודה מעמיקה להגברת הגיוון.

בתחום הכשירות התרבותית, 28 מוסדות נהנים מתקצוב ות”ת למפגשי למידה עבור הסגלים. מפגשים אלה כוללים עיסוק במאפייני האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית ובמוסד, בהוראה בכיתה מגוונת, בהתמודדות עם גזענות, ובהבטחת סביבה בטוחה ומוגנת. כמו-כן, ב-10 מוסדות ישנן קבוצות של גוונים באקדמיה הפועלות לפיתוח מנהיגות מוסדית מגוונת.

בתחום של דמות הבוגר ישנו ניסיון לעודד פיתוח והטמעה של אשכולות “קורסי תקווה ישראלית” במוסדות. כמו-כן, בתכניות להכשרת מורים מוצעים קורסים נודדים “מסע תקווה ישראלית” להיכרות עם החברה הישראלית.

בתחום הרצף אקדמיה תעסוקה מתקיים תהליך אסטרטגי לבחינת רצף אקדמיה תעסוקה תוך מתן דגש לאוכלוסיות החרדית והערבית.

תקווה ישראלית באקדמיה שמחה להזמין סגלים אקדמאיים, צוותים מנהליים וסטודנטים לבקר בבית הנשיא ולחשוב ביחד תקווה ישראלית. הביקור מיועד לקבוצות של כ-30 אנשים וכולל סיור במשכן הנשיא, חשיפה לתקווה ישראלית ושיחה על קידום גיוון, הכלה ושותפות באקדמיה. משך המפגש הוא כ-3 שעות.

לתיאום סדנת תקווה ישראלית באקדמיה במרכז הביקורים והסדנאות בבית הנשיא:
visit@president.gov.il

לפרטים ולהצטרפות ל”תקווה ישראלית באקדמיה”: 
אילה הנדין, מנהלת תקווה ישראלית באקדמיה
ayala@Israeli-hope.gov.il