התחדשות עירונית ודיור בר-השגה: משלחת בוגרי תכנית הצוערים לניו-יורק

כחלק משיתוף הפעולה בין ארגון שותפויות רוטשילד וקרן רבסון, שנועד לקדם התחדשות עירונית ודיור בר השגה בארץ ולפתח את הידע בנושא בתכנית ההכשרה של הצוערים , גובשה משלחת של בוגרי תכנית הצוערים לשלטון המקומי.

הבוגרים, שבמסגרת תפקידם ברשויות השונות בפריפריה מתמודדים עם אתגרים הנוגעים להתחדשות עירונית ודיור בר השגה, סיירו ביוני בעיר ניו-יורק ונפגשו עם השחקנים העיקריים במדיניות הדיור של ניו יורק – הממשלה המקומית, המגזר הפרטי ונציגי הקהילה. בסיורים ובמפגשים הללו למדו על מדיניות העיר בתחום הדיור, הפעילות האזרחית ומעורבותם שלארגוני מגזר שלישי בתחום, על כלים פיננסיים למימון פרויקטים של דיור בר השגה, תכנון שטחים ציבוריים, התחדשות עירונית, מודלים של שכירות לטווח ארוך ברת השגה ועוד.

ב-23/7 התקיים אירוע חגיגי של תכנית הצוערים שבמרכזו הרצאות TED בהן הציגו הבוגרים שהשתתפו במשלחת את מגוון הסוגיות שנחשפו אליהן ואת עיקרי התובנות שגיבשו, כחלק ממסע הלמידה. בין הנושאים שהוצגו: “בין ניו-יורק לק.שמונה-מימון ממשלתי להתחדשות עירונית”, “מוסדות פיננסיים לפיתוח קהילתי וכלים לתמרוץ השקעות חברתיות”, “מרחבים ציבוריים כמנוף להתחדשות עירונית” “מועצת הקהילה- התושב כחלק מתהליך קבלת ההחלטות המוניציפלי” ועוד.

אנו תקווה כי בשנים הבאות נזכה לראות ברשויות השונות בפריפריה פרויקטים ורעיונות חדשניים לדיור בר השגה והתחדשות עירונית אותם יובילו הצוערים והבוגרים שלנו ושהנם תוצר של הזרעים שנטמנו באותה המשלחת.

שיעור במנהיגות

ענת נחמיה לביא, מנכ”לית שותפויות

קרא עוד

עשור לשגרירי רוטשילד

שגרירי רוטשילד פתחו את שנת

קרא עוד