מחקר מנהיגות-ביבליוגרפיה

מקורות:

 • דו”ח מידות 2011 – הדרך למנהיגות: מחקר שמיפה את הפרמטרים החשובים והחיוניים ביותר לאפקטיביות בעמותות לפיתוח מנהיגות בישראל: המחקר נשען על ספרות, ראיונות עם מומחים וניתוח ראיונות עם חלק גדול מתוכניות המנהיגות בישראל.
 • דו”ח מחקר – הכשרת בכירים בשירות הממשלתי במדינות OECD נבחרות, נציבות שירות המדינה והג’וינט, 2014
 • מודלים של מנהיגות בחברות עסקיות: : גוגל, טבע, רפא”ל
 • מהות המנהיגות: שתי נקודות מבט, פרופ’ דוד דרי, הד החינוך פברואר 2009
 • מנהיגות היער ושביליו, מיכה פופר
 • Leadership development guide – schusterman foundation
 • מנהיגות, ג’יימס מקרגור ברנס
 • אתר שתי”ל, Local Sustainable Economic Development, גישה יצירתית לפיתוח כלכלי חברתי, אדר שטרן
 • הכשרת בכירים בשירות הממשלתי במדינות הOECD – סקירה השוואתית, מכון אלכ”א, 2014
 • Developing leadership skills among adolescents and young adults: a review of leadership programmes
 • ראיונות עם: דנה סבוראי – מנהלת בוגרים קרן וקסנר, יואב צוקרמן – מנהיגות אדפטיבית, ברק בן אליעזר – מנהיגות כזהות, תני כץ – מנהל תוכנית מובילים באקדמיה ומרצה בתחום המנהיגות, עינת רונן – אלכ”א, עופרי מצר– כוכבי המדבר, נדב הירש – רפא”ל, יעל נווה-מאיר, מעוז