ישראל 2050 ושגרירי רוטשילד

שותפות חדשה בין תנועת ישראל 2050 מבית התאחדות הסטודנטים ותכנית שגרירי רוטשילד. התנועה, שאחד ממקימיה הוא השגריר גיא גלוברמן שנה ג' מהאקדמית ת"א- יפו, פועלת לשיפור המציאות החברתית-כלכלית בישראל ע"י חיזוק המעורבות וההשתתפות האזרחית.

לתפיסת ישראל 2050 מבית התאחדות הסטודנטים, הבעיות הכלכליות-חברתיות בישראל אינן תוצאות של כשלי שוק מובנים, אלא נובעות ממחסור בהשתתפות אזרחית במערכת הדמוקרטית . כיום, מרבית הציבור אינו מודע ואינו מעורב כלומר מקיים השתתפות אזרחית חלקית, שעיקרה במערכת הבחירות הכללית. נוצר מצב בו חלקים נרחבים של משרתי ציבור, מכל הקשת הפוליטית והמגזרית , מתקשים לפעול בחופשיות ובענייניות למען האינטרס הציבורי. זאת כתוצאה מתלות פוליטית בקבוצות לחץ ולאור משחק סכום אפס מגזרי, בו כל קבוצה תופסת את הדאגה לאינטרסים של האחר כבאים על חשבון אלה שלה. בכדי להתמודד עם מציאות זו, נדרשת חברה אזרחית מודעת ופעילה. לפרטים נוספים אודות פעילותה מוזמנים לקרוא באתר ולבקר בדף הפייסבוק של התנועה.

שותפות זו מסמנת שתי מגמות מרכזיות בתכנית השגרירים- האחת היא, מתן בית, ליווי, הזדמנויות ומעטפת ליוזמות חברתיות הצומחות מקרב השגרירים. המגמה השנייה היא, מקום אקטיבי של השפעה חברתית, אליו התכנית מכוונת. מצאנו כי שותפות זו תעמיק את ההכרות והידע, עם המנגנונים במדינה דמוקרטית ומשם תקדם באופן אקטיבי מהלכים חברתיים המובלים על ידי שגרירי/ות רוטשילד. במהלך הסמסטר, יפגשו השגרירים עם מרצים מהשורה הראשונה בתחומים הדמוקרטיה והכלכלה לצד רכישת כלים להשתתפות אזרחית.

 

בהצלחה!